Zephir300 LIDAR風力分析儀

  產品名稱 : Zephir300 LIDAR風力分析儀

  產品型號 : Zephir300

  特色

  • 連續波雷射直線定點都卜勒頻移測量
  • 每秒50點測360 度環狀錐體掃描
  • 測量高度恆定,不受晴空影響
  • 垂直風場剖面:10 m~200m
  • 風場測量數據可為融資用途
  • 紊流,風力曲線
  • 三年保固

  產品介紹

  Zephir 300 LIDAR 風場分析儀
  測試原理

  以連續雷射光定焦距照射空氣中的懸浮粒子,感測器測量回波光的頻移(即都卜勒頻移)即可測量空氣中懸浮粒子速度也就是風速,懸浮粒子的移動與風速相關,粒子移動越快則表示風速越大,反之則風越小,以此恆距與高速錐體取樣50 Hz快速精確量測不同高度風速,風向,風切,及紊流。

  Zephir 光學偵測原理說明:

  proimages/Zephir/Zephir300_LIDAR原理.jpg

   

   
  proimages/Zephir/Zephir300_LIDAR風向.jpg      

                                                                                                               

   LOS 直線風速量測            Zephir每秒以360°,50點量測風速風向

   


   

   Zephir300 LIDAR風洞風速校準和驗證

   

  proimages/Zephir/Zephir300風洞測試示意圖.jpg    proimages/Zephir/Zephir300..jpg

   

                          Zephir300風洞測試示意圖                                                            Zephir300感測器            Zephir300

   

   proimages/Zephir/zephir300比較表.jpg

   Lidar/壓力/皮托管測量2分鐘數據比較                                      Lidar/皮托管所測平均風速回歸線極好

   

   
  應用公式

  proimages/Zephir/Zephir300_LIDAR公式.jpg

   
  野外數據

  proimages/Zephir/zephir300野外數據2.jpg

  野外氣象塔數據比對確效長期穩定高精度數據品質

  應用實例

  proimages/Zephir/zephir300應用實例.jpg 

  proimages/Zephir/zephir300應用實例2.jpg

   

  Waltz即時測量數據

  proimages/Zephir/waltz-3.jpg

   

  Zephir 300 LIDAR規格

  proimages/Zephir/Zephir300_LIDAR規格表.jpg